Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Địa chỉ: Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Website: http://hunre.edu.vn
Số lượt truy cập:3